Tax Free

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane

 • Minimalna vrednost robe za koju kupac želi da ostvari povrat PDV je 6000 din
 • Prilikom kupovine potrebno je da kupac zatraži ZPPPDV obrazac u tri primerka
 • Kupac plaća celokupnu vrednost robe uključujući i PDV
 • ZPPPDV obrazac je potrebno da kupac overi prilikom izlaska iz RS Srbije na carini,u roku od 3 meseca od datuma kupovine
 • U periodu od 6 meseci od datuma kupovine kupac ima pravo na povrat PDV dolaskom na prodajno mesto u kom je kupio artikal ,te mu se uz priložen overen ZPPPDV obrazac od strane carine vraća iznos PDV u celosti
 • Povraćaj PDV se vrši u dinarima

Purchase conditions and VAT refund for foreign nationals

 • Three copies of the ZPPPDV Form, which will be given to a customer when purchasing goods in the store, are needed.
 • The ZPPPDV Form needs to be filled out for foreign customers tax refund.
 • When paying for goods, the buyer pays the total amount (including VAT).
 • The buyer is obliged to stamp ZPPPDV form at the customs when crossing the border or departing from the country, during the period of 3 months after the purchase date.
 • If the buyer wants to recover the VAT, he/she must enter the country during the period of six months, from the purchase date, and bring one stamped copy (the customs retains one copy, while the other one will be given to the buyer) to the store where the purchase has been made. Seller will refund the entire amount of VAT.
 • ZPPPDV Form can be issued for minimum purchase amount equal or higher than 6.000 RSD.

https://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=5607

Uslovi kupovine i povraćaja pdv-a za diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (ambasade):

 • SNPDV obrazac, koji je overila ambasada ili međunarodna organizacija.
 • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza.
 • Ovlašćenje osoba za nabavku robe.
 • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu.
 • Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija pdv ukoliko ima gore navedena dokumenta.
 • Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore).
 • PPO-PDV, obrazac koji overava firma.

Purchase conditions and VAT refund for diplomatic/consular offices and international organisations (embassy)

 • SNPDV form – stamped by an embassy or international organization.
 • Confirmation of reciprocity on the VAT and excise tax exemption.
 • Authorization of the persons in charge of the procurement of goods.
 • ID card copy of the person authorized to purchase.
 • When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, will be able to make a VAT free purchase.
 • Certificate of Tax exemptions for VAT payer, that carries out traffic of goods or services, or import of goods with tax exemption (for international contracts).
 • PPO-VAT Form (Exemption Certificates for Sales Tax) stamped by the company.